dijous, 8 de març del 2018

concurs fotogràfic
Concurs de fotografia 2018
IES Joan Ramis i Ramis
Comissió de Medi Ambient i Salut


Tema: Com afecta la contaminació a la meva salut?
Organitza: COMISSIÓ MEDI AMBIENT I SALUT
Participants:
 • La participació és lliure i gratuïta
 • Hi podrà participar l’alumnat del centre.
 • Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies. En format digital, tots els arxius seran en format JPEG. S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica.

Condicions:

 • Tamany DIN-4
 • Les fotografies hauran de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos.
 • Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. Així mateix, l'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.

Presentació:
 • Les fotografies es presentaran al correu electrònic: mtriay@iesjoanramis.org i es lliuraran impreses en paper a consergeria a nom de la Comissió de Medi Ambient. Cada fotografia ha d’ estar identificada darrera amb nom llinatges i curs de l’ autor. També haurà d’anar acompanyada d’ un títol o frase relacionada amb la imatge.
 • Les fotografies s’hauran de presentar abans del dia 13 d' abril.


Exposició:
 • Les obres seran exposades al “hall” del Ramis.
 • L’exposició romandrà al centre des de finals de maig fins a principis de juny.
Premis:
 • Primer premi: val de 35€ en material escolar o esportiu.
 • Segon premi: val de 25€ en material escolar o esportiu.
 • Tercer premi: val de 15€ en material escolar o esportiu.
 • Els premis es lliuraran el dia de la inauguració de l’exposició.
 • Cada participant només podrà obtenir un sol premi.

Jurat:
 • El jurat estarà format per la Comissió de Medi Ambient.
 • El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, i la seva decisió serà inapel·lable.
Observacions:
 • Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de tercers sobre les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.
 • La Comissió de Medi Ambient es reserva el dret a publicar i a utilitzar lliurement les fotografies.
 • Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor, per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, mitjans audiovisuals i informàtics, etc.
 • El fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, i queda en mans de la resolució de qualsevol circumstància no prevista.


Organitza:

Comissió de Medi Ambient