dilluns, 8 de febrer del 2010

Llista vermella d'espècies amenaçades

La llista vermella d'espècies amenaçades de la IUCN (International Union for the Conservation of Nature), extensament reconeguda, té com a objectiu global avaluar l'estat de conservació de plantes i animals.

Aquesta llista, més gran i complexa que la seva predecessora, la Llista vermella de la IUCN, ha adquirit un paper important en la direcció d'activitats de conservació des de governs, organitzacions no governamentals i institucions científiques.

L'equip que treballant per a la seva confecció i monitorització d'espècies inclou membres de la IUCN, científics i organitzacions de quasi tots els països del món. Les principals tasques que porten a terme són:

  • la identificació i documentació de tota espècie que requereix una disminució dels ratis globals d'extinció.
  • proporcionar un índex global de l'estat de la biodiversitat.
La IUCN dóna suport a l'Any Internacional de la Biodiversitat, amb una campanya de conscienciació sobre la necessitat de preservar la biodiveritat, exposant, diàriament, a la portada web una espècia amenaçada de la llista vermella iodiversitat.

L'espècie extreta per avui és:Per seguir la campanya diària visita l'enllaç: Espècies del dia