dimarts, 21 de febrer del 2017

SUPERMAN I EL MEDI AMBIENTEl Consell de Medi Ambient de Singapur (SEC) ha creat aquest espot publicitari per conscienciar de la importància de cuidar l’atmosfera que ens rodeja, ja que aquesta és la que fa de la Terra un lloc habitable. El més curiós és que això es fa d’una manera còmica però alhora impactant, fent ús del lema Air pollution affects us all (“La contaminació de l’aire ens afecta a tots”). Es tracta d’un anunci molt breu en el qual un personatge de ficció, “Superman”, cau del cel sobtadament a causa de l’elevada contaminació present a l’aire.
Un dels recursos més importants de la Terra és la seva atmosfera, que ens proporciona l’aire necessari per viure i conté gasos d’efecte hivernacle que mantenen la temperatura del planeta en uns valors que fan possible la vida. Malgrat això, des de mitjans del segle XIX, amb el començament de la revolució Industrial, els humans estem emetent gasos contaminants contínuament, que empitjoren les condicions de l’atmosfera. Avui en dia, la mala qualitat de l’aire es pot atribuir principalment a la producció de béns, el consum d’energia, els processos industrials i el transport. Els principals contaminants atmosfèrics són el diòxid de carboni, els òxids de nitrogen i el diòxid de sofre entre d’altres.
Segons estima el Ministeri de Medi Ambient, al menys 16.000 persones moren per culpa de la contaminació a Espanya. Aquesta xifra multiplica per set a la de víctimes mortals en accidents de trànsit el 2010.
Des del punt de vista governamental, es podrien dur a terme algunes mesures per disminuir les emissions de gasos contaminants. Per exemple:  fer més competitiu el transport públic, imposar normatives com peatges al centre de les ciutats o disminuir la necessitat de mobilitat entre els habitants amb projectes urbanístics innovadors. També podrien aplicar mesures per tal d’aïllar i absorbir la contaminació augmentant les zones verdes i jardins, utilitzant asfalts especials que absorbeixen part de la contaminació i restringint diàriament la circulació de vehicles.
Per altre banda, a nivell individual, hauríem d’evitar utilitzar el cotxe el màxim possible, prenent altres alternatives com el transport públic, la bicicleta o simplement anar caminant. A més, podem contribuir canviant alguns hàbits de compra, per exemple, comprant productes locals en lloc de productes importats, portant la teva pròpia bossa de tela o de material reciclat per tal de no utilitzar-ne de plàstic o seleccionar productes responsables amb l’emissió de gasos contaminants.  Finalment, també podem col·laborar estalviant el màxim d’energia possible. Les petites accions, com apagar la llum quan sortim de l’habitació, desconnectar els endolls de la corrent quan no els emprem o evitar omplir la banyera d’aigua fins dalt, són, al cap i a la fi, petites accions que poden canviar el món.
Cap excusa és suficient per no posar el nostre gra d’arena i fer de la Terra un lloc segur i sa per nosaltres i per les generacions futures.

ESTÀ A LES NOSTRES MANS!!!  

Carlota Marra-López Vidal

divendres, 3 de febrer del 2017

premi fotografia comissió medi ambient i salut. Tema AIGUA, FONT DE VIDA

Concurs de fotografia 2017
IES Joan Ramis i Ramis
Comissió de Medi Ambient i Salut


Tema: Aigua, font de vida 
Organitza: COMISSIÓ MEDI AMBIENT I SALUT
Participants:
 • La participació és lliure i gratuïta
 • Hi podrà participar l’alumnat del centre.
 • Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies. En format digital, tots els arxius seran en format JPEG. S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica.

Condicions:

 • Tamany DIN-4
 • Les fotografies hauran de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos.
 • Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. Així mateix, l'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.

Presentació:
 • Les fotografies es presentaran al correu electrònic: mtriay@iesjoanramis.org i es lliuraran impreses en paper a consergeria a nom de la Comissió de Medi Ambient. Cada fotografia ha d’ estar identificada darrere amb nom llinatges i curs de l’ autor. També haurà d’anar acompanyada d’ un títol o frase relacionada amb la imatge.
 • Les fotografies s’hauran de presentar abans del dia 27 d'abril de 2017.


Exposició:
 • Les obres seran exposades al “hall” del Ramis.
 • L’exposició romandrà al centre des de finals de maig fins a principis de juny.
Premis:
 • Primer premi: val de 35€ en material escolar o esportiu.
 • Segon premi: val de 25€ en material escolar o esportiu.
 • Tercer premi: val de 15€ en material escolar o esportiu.
 • Els premis es lliuraran el dia de la inauguració de l’exposició.
 • Cada participant només podrà obtenir un sol premi.

Jurat:
 • El jurat estarà format per la Comissió de Medi Ambient.
 • El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, i la seva decisió serà inapel·lable.
Observacions:
 • Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de tercers sobre les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.
 • La Comissió de Medi Ambient es reserva el dret a publicar i a utilitzar lliurement les fotografies.
 • Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor, per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, mitjans audiovisuals i informàtics, etc.
 • El fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, i queda en mans de la resolució de qualsevol circumstància no prevista.


Organitza:

Comissió de Medi AmbientFotografies taller Nadal

El tallers de Nadal de material reciclats varen ser un èxit. Aqui teniu una petita mostra de les activitats.